Testovi

GENETKSI TEST

Genetski test je sofisticirana tehnika dijagnostifikovanja bolesti kod ljudi, direktnom analizom DNK.

Zašto je dobro uraditi genetski test?

Sa razvojem novih dijagnostičkih metoda, posebno sekvencioniranja DNK, pojava genetskih testova je u rapidnoj ekspanziji i to za različite bolesti: psihijatrijske poremećaje, autizam, autoimune bolesti, neuromuskularne bolesti, cerebralnu paralizu, mišićne distrofije, maligna oboljenja, pa čak do testiranja rizika za kardiovaskularne bolesti. Osobe kojima se nude genetski testovi često postavljaju standarno pitanje: “Šta time dobijam?”. Dobijate genetsku dijagnozu. Dobijate informaciju o tome koji je gen izmenjen i uzrokuje bolest. Sledeće pitanje je: “A šta s tim?”

Dobijate mnogo:

  1. Efikasniju terapiju-ako znate tačno koji je gen oštećen onda znate i koji molekul je izmenjen i zato organizam trpi posledice. Znači ulazite u uzrok stanja a ne lečite posledice. Danas se uglavnom leče simptomatske posledice a ne uzrok bolesti. Ovim se pruža prilika da se tačno ustanovi uzrok i da se taj uzrok adekvatno tretira. Time pacijent dobija pravu personalnu, ličnu, tipičnu za njega terapiju jer ima jedinstvenu genetsku promenu. Time se postiže da terapija bude mnogo uspešnija i efikasnija.
  2. Prognoza bolesti-sagledavanjem pravog uzroka bolesti možete efikasnije sagledati tok i razvoj bolesti i u skladu sa tim planirati život. Jednostavno dobijate informaciju o tome, kako se bolest može razvijati u budućnosti.
  3. Planiranje potomstva-u značajnom broju slučajeva osobe koje imaju smetnje u razvoju planiraju svoje potomstvo. A što i treba da rade, kad god je to moguće. Ali ono što ih muči i odvraća od toga je: Koji je rizik za potomstvo? E upravo to, ako postoji genetska dijagnoza može se putem prenatalne dijagnoze bezbedno planirati dobijanje potomstva.
Rizici i ograničenja
Cena testa

Trenutno dostupni genetski testovi

Trenutno prema podacima GeneTesta je dostupno 79.007 genetskih testova za 4.553 bolesti, a svakodnevno se dodaju novi testovi. Uz napomenu da jedna laboratorija ili klinika nikada ne radi sve testove. U nastavku dajemo bolesti i stanja za koja su trenutno dostupni genetski testovi. A sve informacije o testu za konkretnu bolest ili stanje koje Vas interesuje možete dobiti na stranici “Vaša pitanja” ovog sajta ili putem društvenih mreža GENEINFO Niš. Predstavljeni su dva pristupa:

I PRISTUP – tipične bolesti i genetski testovi

II PRISTUP – detaljniji pregled bolesti i testova po abecednom redosledu

I PRISTUPII PRISTUP
NEROMIŠIĆNE BOLESTI
NEUROLOŠKE BOLESTI
BOLESTI SKELETA
STERILITET
KANCER
GENETSKE PREDISPOZICIJE
DRUGE NASLEDNE BOLESTI
FARMAKOLOŠKE, IMUNOLOŠKE I REUMATOLOŠKE ANALIZE
KONTROLA TELA I FIZIČKE AKTIVNOSTI

Biće uskoro obrađen i objavljen a privremeno možete pogledati link GeneTests